Coronavirus

Zoals u ongetwijfeld al heeft vernomen, heeft het kabinet op advies van het RIVM op 15 maart 2020 landelijke maatregelen uitgevaardigd die gelden tot en met 6 april 2020. Dit houdt in dat iedereen zoveel mogelijk thuis dient te blijven en contact met anderen sowieso dient te vermijden bij milde ziekteklachten (hoesten, verkoudheid, keelpijn of koorts). Dit geldt tot 24 uur nadat de klachten voorbij zijn of tot de richtlijn van het RIVM wordt aangepast.

De psychologen van Psychologen Centrum Wageningen zullen conform het advies van RIVM handelen en bij de genoemde klachten thuis te blijven. We verwachten ook dat cliënten zich aan deze richtlijn houden en thuis blijven bij bovengenoemde klachten.

Verder zullen veel gesprekken worden omgezet in beeldbellen, om het risico op verspreiding zo klein mogelijk te houden.

 

Wat betekent dit voor uw behandeling?

  • Als uw psycholoog niet op locatie werkt (vanwege lichte klachten of verminderen van risico), wordt uw behandeling voortgezet via beeldbellen of via een telefonisch consult. Als het aan de orde is, zal uw psycholoog zal u laten weten op welke manier de behandeling voortgezet wordt.

 

  • Mocht u zelf niet naar onze locatie kunnen komen vanwege milde klachten of omdat u hier de voorkeur aangeeft, dan geldt dat we de behandeling ook via beeldbellen of telefonisch voortzetten.

 

Wat kunt u verder doen?

  • Houd u thuis goed aan de RIVM richtlijnen en was uw handen voordat u naar onze locatie komt.

 

  • Wanneer u wegens ziekte niet in staat bent om het contact te laten doorgaan, laat ons dat dan 24 uur van te voren weten, zodat wij de mogelijkheid hebben de vrijgekomen plek anders in te vullen en te voorkomen dat de wachtlijst verder oploopt. Zonder tijdige afzegging of annulering wordt u geacht beschikbaar te zijn en geldt het reguliere no show beleid.

 

  • Bekijk alvast of u thuis in staat bent om via uw telefoon of webcam te kunnen beeldbellen. Probeer daarvoor een plek op te zoeken waar u vrijuit kunt praten zonder dat anderen onnodig meeluisteren.

 

  • We werken met het programma www.zoom.us.  Als een afspraak plaatsvindt via beeldbellen, krijgt u een uitnodiging via de mail voor een meeting. Vanuit daar kunt u zelf inloggen.

 

Heeft u vragen over de Corona aanpak van Psychologen Centrum Wageningen of goede suggesties? Stuur dan een e-mail aan info@pcwageningen.nl