Praktische informatie

Informatie voor cliënten en verwijzers

Wat kost een psychologische behandeling?

In 2018 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. Op basis van uw klachten wordt u een door de overheid vastgesteld zorgproduct aangeboden: Kort, Middel of Intensief. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed, hangt af van de ernst van uw klachten. Mocht na de intake blijken dat u niet binnen de Basis GGZ geholpen kan worden, dan wordt een onvolledig behandelproduct in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar (maximaal €192,92). Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit, wordt vergoed. In 2018 is het eigen risico € 385 per persoon in totaal. Een onvolledig behandelproduct wordt ook ingediend en dus verrekend met uw eigen risico. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Voor kinderen en jeugd tot 18 jaar geldt dat de behandeling vergoed wordt door de gemeente. Ook dan is echter een verwijzing van de huisarts of de gemeente nodig.  Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Met welke zorgverzekeraars hebben jullie een contract?

Psychologen Centrum Wageningen heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Met welke gemeentes hebben jullie een contract?

Psychologen Centrum Wageningen heeft voor de jeugdzorg contracten afgesloten met de volgende gemeentes: Wageningen, Overbetuwe, Renkum, Rijnwaarden, Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal. Per 1 januari 2018 hebben we ook een contract met gemeentes Buren, Tiel, West Maas-en-Waal en Neder-Betuwe.

Wachttijden

Vanaf het moment dat u zich aanmeldt is de wachttijd op dit moment (september/oktober 2018) ongeveer drie weken voor kinderen en jeugd. Voor volwassenen is de wachttijd momenteel ongeveer twee maanden. Na het intakegesprek is er geen wachttijd tot de behandeling begint; het tweede gesprek is 1 of 2 weken na de intake.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Wanneer zijn jullie geopend?

Psychologen Centrum Wageningen is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30u tot 17.00u. Tevens zijn wij (beperkt) geopend op woensdag en donderdagavond tot 20.30u.

Wie betaalt de rekening?

De rekening wordt in de meeste gevallen buiten u om geregeld met de zorgverzekeraar of de gemeente.

Worden alle behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. Bij de intake bekijkt de psycholoog of u een psychische stoornis heeft die valt onder de verzekerde GGZ-zorg. Mocht dit het geval zijn, dan stelt uw psycholoog u hier vooraf van op de hoogte. Zo vallen onder andere werkgerelateerde klachten, aanpassingsproblemen, sommige seksuele problemen, rouw en relatieproblemen niet onder de verzekerde zorg van de generalistische basis GGZ. U kunt deze behandelingen natuurlijk wel zelf betalen of uw werkgever vragen deze te vergoeden. Als uw behandeling niet vergoed wordt, kunt u er ook voor kiezen om de behandeling zelf te betalen. Als u uw behandeling zelf betaalt, geldt hiervoor een bedrag van 98 euro per consult.

Waar is Psychologen Centrum Wageningen bij aangesloten?

Alle psychologen zijn bij ons BIG geregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog. Alhoewel we allemaal breed inzetbaar zijn, heeft iedere psycholoog zijn eigen specialisaties en aandachtsvelden.

(Beroeps-)Verenigingen: Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP), Nederlandse vereniging van GZ Psychologen (NvGZP), het Nederlands Instituut voor Psychologen (het NIP), de Vereniging van Cognitieve Gedragstherapie (VGCT), CVA team Ede e.o., Psyzorggroep Overgelder en Psyzorg Gelderse Valei.

Andere praktijken in de buurt zijn PCC Wageningen en GGZ Wageningen.

Hoe kan ik een afspraak maken?

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is een verwijzing van uw huisarts noodzakelijk. Uiteraard kunt u ook bij ons terecht zonder verwijzing, maar dan wordt de behandeling niet vergoed. U kunt zich telefonisch aanmelden of het contactformulier invullen.

Welke informatie ontvangt de verwijzer?

In principe berichten wij de verwijzer dat u bij ons in behandeling bent gekomen en aan het eind berichten wij de verwijzer over onder andere het verloop van de behandeling en de bereikte resultaten. Indien nodig hebben wij tussentijds met de verwijzer overleg/contact over bijvoorbeeld medicatie, of wanneer de behandeling tussentijds wijzigt. Indien u liever heeft dat de verwijzer geen (inhoudelijk) informatie verkrijgt, dan zullen wij uw privacy hierbij waarborgen.

Hoe ziet een behandeltraject eruit?

Na de intake (binnen twee weken na aanmelding) bepalen we in overleg met u hoe we de behandeling in uw geval gaan vorm geven. Vaak ontvangt u van tevoren een digitale vragenlijst om uw klachten beter te kunnen inschatten. Tussentijds evalueren we regelmatig de behandeling of deze nog goed aansluit op uw hulpvraag. Op het einde van de behandeling kijken we nog terug en bepalen we hoe ver u vooruit gegaan bent. Mocht de behandeling onvoldoende hebben geholpen dan bekijken we samen, en in overleg met de verwijzer, of een doorverwijzing op zijn plek is.

Werken jullie met e-health?

Onze behandelingen ondersteunen we indien mogelijk met online modules. We werken hierbij met het e-health programma van Minddistrict. Het voordeel van het werken met e-health is dat u nog intensiever en actiever werkt aan uw herstel en die kan doen op de tijd en plek die u het beste uitkomt. Bij het opstellen van uw behandelplan wordt besproken of in uw situatie een aanvullende e-health module wordt ingezet. Klik hier voor meer informatie over e-health.

Waar vind ik informatie over Runningtherapie?

Psychologen Centrum Wageningen biedt Runningtherapie aan. Klik hier voor meer informatie.

Wat kost een behandeling als ik ervoor kies deze zelf te betalen of niets vergoed krijg?

Wanneer u een behandeling zelf betaalt, brengen wij per sessie 98 euro, inclusief BTW, in rekening. Voor zakelijke partners en coaching gelden andere tarieven. U kunt hiervoor vrijblijvend een offerte aanvragen. De meeste behandelingen worden in 5 tot 9 sessies afgerond.

Wat kunnen jullie betekenen voor een bedrijfsarts of verzekeringsarts?

Wij zijn gespecialiseerd in arbeidsgerelateerde problematiek (vanuit dat specialisme is Psychologen Centrum Wageningen ooit begonnen). We zoeken bij de behandeling van arbeidsgerelateerde klachten actief de samenwerking met de bedrijfsarts op. Ook doen wij (neuro-)psychologische onderzoeken of intelligentie-onderzoek wanneer er behoefte is aan (aanvullende) diagnostiek.

Wat als ik mij te laat afmeld voor een afspraak?

Wanneer u zich minder dan 24 uur voor een afspraak afmeldt, brengen wij het no-show tarief van 90 euro bij uzelf in rekening. Wij kunnen dit consult niet bij de zorgverzekeraar declareren.

Afgeven van een verklaring

Regelmatig krijgen wij de vraag om een verklaring af te geven ten behoeve van een verzekering, uitkering oid. Het gaat dan om een verklaring waarmee een materieel of een juridisch belang is gediend. Wij zijn hier zeer terughoudend in. Wij handelen hiermee conform de richtlijnen van onze beroepsverenigingen. De beroepsverenigingen zijn van mening dat een psychologische behandeling niet strookt met het geven van een verklaring waarin het psychisch functioneren van de cliënt wordt beoordeeld voor materiële of juridische doeleinden. U kunt wel vragen aan de instantie die om een verklaring vraagt of u een door u zelf opgestelde verklaring over uw psychische gesteldheid mag afgeven.  Eventueel in de vorm van een ingevulde vragenlijst. Dit kan echter onbedoeld in uw nadeel uitwerken.  Een jurist kan u hierin adviseren. U kunt zich ook voor een beoordeling wenden tot een andere psycholoog of psychotherapeut dan uw behandelaar. Instanties die verzoeken om een beoordeling van uw psychische of sociale situatie kunnen ook zelf (onafhankelijke) deskundigen inschakelen.

Waar kan ik de kwaliteitsstatuten vinden van de psychologen?

De kwaliteitsstatuten kunt u hier vinden.

Waar vind ik informatie over jullie privacybeleid?

Het privacystatement vindt u hier.

Wat als ik niet tevreden ben?

Mocht u niet tevreden zijn over uw behandeling, dan is het belangrijk dat u eerst uw klacht kenbaar maakt bij ons via het klachtenreglement. We zoeken dan gezamenlijk naar een oplossing. Mochten we er onderling niet uitkomen, dan zijn wij aangesloten bij een geschillencommissie. Voor al onze behandelingen en overeenkomsten gelden voorts onze algemene voorwaarden.